GENEL SORULAR

 

 1. EB-5 Bölgesel Merkez Pilot Programı nedir?

1990 yılında, Göç ve Uyrukluk Yasası’nın (INA) 203 (b) (5) maddesine göre, 8 U.S.C. § 1153 (b) (5) ABD Kongresi beşinci İstihdam Temelli Tercih (EB-5) göçmen vize kategorisini oluşturmuştur. Her yıl, hüküm, yeni bir ticari işletmeye yaptıkları yatırımın ABD ekonomisine fayda sağlayacağı gerekçesiyle daimi ikamet hakkı isteyen kalifiye bireylere 10.000 göçmen vizesi verecektir. EB-5 programı aracılığıyla göçü teşvik etmek için ABD Kongresi, 1993 yılında bir Pilot Programı hazırladı. Program, Amerika Birleşik Devletler Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Bölgesel Merkez Yatırım Programı kapsamında yatırım yapacak yabancı yatırımcılar için yılda 3,000 vize tahsis etti.

Belli bir Bölgesel Merkez aracılığıyla EB-5 göçmen vizesi almak isteyen bir yatırımcı genellikle 1 milyon ABD Doları tutarında bir yatırım yapmalıdır. Bazı yüksek işsizlik veya Hedef İstihdam Alanları (TEA), olarak tespit edilen bölgeler 500.000 dolarlık daha az bir yatırım için uygundur.

Buna ilave olarak, yabancı yatırımcılar, yatırım yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak en az 10 Amerikan vatandaşına iş imkanı yarattığını kanıtlamılıdırlar.

 1. EB-5 Bölgesel Merkezi’ne kim yatırım yapmalıdır?

EB-5 Bölgesel Merkezi yabancı yatırımcıları arasında, profesyoneller, iş adamları, çocuğunun eğitimini kolaylaştırmak isteyen kişiler ve emekliler olmak üzere her kesimden insanlar bulunmaktadır. Amacınız bir işletmeyi aktif bir şekilde yönetmeden Amerika ‘da kalıcı bir ikamet sahibi olmaktır, Bölgesel Merkezli EB-5 Sürecinden faydalanmak genellikle daha ucuz ve daha elverişlidir. Become American Investor yatırım fonlarınızı aktif projelerde kullanacaktır.

 1. EB-5 vizesine başvurmak için yatırım yapılacak minimum sermaye miktarı nedir?

Bir Bölgesel Merkez aracılığıyla yatırım yaptığınızda, kırsal alanda veya Hedeflenmiş İstihdam Alanındaki (TEA) bir projeji seçtiğinizde minimum sermaye gereksinimi 500,000 Dolar ‘dır. Diğer tüm projeler için, sermaye gereksinimi 1.000.000 ABD Dolarıdır. Become American Investor olarak EB5 Yatırımlarınızı, göçmen yatırımcılarımıza en iyi yatırım fırsatlarını elde etmelerini sağlamak için tüm projelerimizi Florida Eyaleti tarafından belirlenen Hedeflenmiş İstihdam Alanındaki ‘lerden seçiyoruz.

 1. EB-5 Bölgesel Merkez Programında yatırımcıların Rolü nedir?

EB-5 düzenlemeleri gereği; EB-5 Bölgesel Merkez Pilot Programına katılmanız gerekir. Mevcut Yönetmelikler, EB-5 teşebbüsüne yeterli katılım sağlayacak şekilde Tekdüzen Sınırlı Ortaklık Yasasına uygun sınırlı bir ortaklıkta sınırlı bir ortak olarak addedilir. Bununla birlikte, Birleşik Devletlerin bir çok eyaletinde kabul edilen Tekdüzen Sınırlı Ortaklık Yasası, sınırlı ortağın yönetimde aktif olarak yer almasını yasaklar.

 1. ABD’ye yerleşmek ve bir Become American Investor LLC projesine yatırım yapmak istersem, Florida’da yaşamak zorunda mıyım?

Hayır. EB-5 vize programı, Amerika Birleşik Devletleri’nin herhangi bir yerinde yaşayarak kalıcı ikametgahınızı devam ettirmenizi sağlar.

 1. EB-5 Vize Proğramından dünyanın herhangi bir ülkesinden insanlar faydalanabilir mi?

Yasal olarak evet. Bununla birlikte, güvenilir vergi ve diğer mali belgelerine sahip olmayan ülkelerden gelen insanlar, EB-5 vize başvurusunu işlemden geçirmek için kimlik doğrulama ve yatırım fonlarının kaynağını kanıtlamada daha aktif bir şekilde yer almalıdır.

GÖÇMENLİK İLE İLGİLİ SORULARI

 1. Birleşik Devletler Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmeti (USCIS) nedir?

USCIS, Ulusal Güvenlik Dairesinin bir bölümüdür. USCIS, göç ve vatandaşlığa alma yasalarının, kuralların ve düzenlemelerin, hizmet sunumundaki işlev ve politikaların uygulanmasından, idaresinden sorumlu bir devlet kurumudur.

 1. İlgili kanun ve yönetmeliklerin bir kopyasını nerede bulabilirim?

Lütfen ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) web sitesini inceleyiniz. Yatırım vizesi bilgilerine doğrudan bağlantı burada bulunabilir.

 1. Göçmen yatırımcı (I-526 ve I-829) dilekçelerini hazırlamak ve dosyalamak için kendi göçmen avukatıma ihtiyacım var mı?

Hayır. Become American Investor firmasına yatırım yapan her Yabancı Yatırımcı, kendi seçtikleri bir avukat veya tarafımızdan önerilen bir avukat ile ayrı bir temsil anlaşması yapacaktır. Amerikan Göçmenlik Avukatları Birliği’nin nitelikli ve tecrübeli birçok üyesini tanıyoruz. Avukat, sizin için I-526 Dilekçesi’ni Yabancı Ulusal Yatırımcı olarak hazırlar. Dilekçenin onaylanması üzerine, atanmış Göçmenlik Avukatı Şartlı Daimi Yerleşim Başvurularınızı hazırlayabilir. İki yıllık Şartlı Daimi Yerleşimin sona ermesinden önce, belirlenmiş Göçmenlik Avukatlığı koşulsuz Daimi ikametgahı elde etmeniz için gerekli olan son adım olan Daimi Yerleşim Koşullarınızı Kaldırmak için Göçmen Dilekçesi hazırlayabilir.

 1. İşlem Prosedürleri nelerdir?

Yabancı yatırımcı, başvuru sürecinin üç aşamasını tamamlamış ve kalıcı bir ABD sakini haline gelmiştir:

Adım 1: Yabancı yatırımcı statüsünü elde etmek için, yabancı yatırımcı, Yabancı Yatırımcı Formu (Form I-526) ile ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne (USCIS) tamamlanmış bir Göçmen Dilekçesi sunarken, yatırımın EB- 5 gerekliliklerini yerine getirdiğini kanıtlayan tamamlayıcı dokümanları sunmalıdır. I-526 Dilekçesinin onaylanması üzerine, bu, Adım 2’nin temelini oluşturacaktır.

Adım 2: Eğer yabancı yatırımcı ABD’de ikamet ediyorsa ve Form I-526 onayı almış ise, Sürekli ikamet statüsünü USCIS’e Daimi İkamet veya Statü Ayarlama Formu (Form I-485) için göndererek tamamlayabilir.  ABD dışında ikamet ediyorsa, yabancı yatırımcı yurtdışında bir ABD Konsolosluğuna göçmen vizesi için başvurmalıdır.

Adım3: Şartlı İkametgah süresinin bitiminden önceki 90 günlük süre boyunca, yatırımcı, Durumları Kaldırmak için Avukatı tarafından tamamlanmış bir Dilekçe Formunu (Form I-829) USCIS’e sunmalıdır. Bu dilekçede, yabancı yatırımcı, yatırımın iki yıllık şartlı sürede devam ettiğini ve gerekli iş olanağının ( 10 Amerikan vatandaşına) yaratıldığını göstermelidir. I-829 dilekçesinin onaylanması üzerine yeşil kartın koşullu niteliği kaldırılmış ve yatırımcının eşi ile ve 21 yaşından küçük aile üyelerine tam kalıcı ikamet izni verilmiştir.

 1. Hangi bilgi ve belgelere ihtiyaç duyuluyor?

Profesyonel Biyografi: Her başvuran için eksiksiz bir biyografik bilgi hazırlanmalı ve ana başvuru sahibi yatırım fonlarının kaynağını kanıtlamalıdır. Varsa, yüksek okul diplomalarının kopyalarına ve diğer eğitim sertifikalarına sahip bir özgeçmiş eklenmelidir. Meslek örgütlerinde herhangi bir üyelik    var ise belgelendirilmelidir. Yatırımcının kullandığı mali kaynak miras yoluyla elde edilmedi ise, yatırımcı, mali gelirlerini detaylı bir şekilde açıklamalıdır. Mümkün olduğunca Yatırımcının kariyeri ve kazanımları ile ilgili belgeler sunulmalıdır.

Fon Kaynağı: Yatırım fonları yasal bir kaynaktan gelmelidir. Mülklerin, hisse senetlerinin veya tahvillerin satışından elde edilen kârlar, ticari kazançlar, ticari işlemler, hediyeler ve miraslar. Yatırım fonlarının kaynağını kanıtlamak için, USCIS, beş yıl vergi beyannamesi, beş yıllık banka kayıtları, her işyeri için sahiplik belgesi, her işletme için işletme lisansı ve mali tablo gereklidir. Burada ana fikir, yatırımcının tüm mali işlemlerinin açık ve dürüst bir şekilde sunulmasıdır. Sermayeniz bir ev satışı, miras veya hediye gibi belirli bir işlemden kaynaklandı ise, sözleşme veya diğer resmi belgeler gibi bir belge hazırlayarak işlemin gerçekleştiğini kanıtlamanız gerekir. Farklı ilave belgelere ihtiyaç duyulabilir ve bu belgeler durumdan duruma göre değişebilir. Başvurudaki tüm belgeler İngilizce olmalı ve uygun bir formatta Yeminli Tercümana tercüme ettirilmelidir.

 1. “Koşullu” ve “koşulsuz” yeşil kartlar arasındaki fark nedir?

Yönetmelik uyarınca, EB-5 göçmen vizesi için onaylanan yatırımcı, koşulların kaldırılmasına bağlı olarak, iki yıl sonra yeniden gönderilmesi gereken bir “koşullu” yeşil kart alır. Aksi takdirde, iki kartla da aynı haklara ve ayrıcalıklara sahip olurlar. Şartlı Yeşil Kart, iki yıl geçerli geçici bir Yeşil Karttır. Bir yıl dokuz ay sonra üç aylık bir pencere açılır ve bu süre zarfında kişinin, tüm fonların yatırım yapıldığını ve gerekli istihdamın yaratıldığını kanıtlamak için Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine başvuru yapması gerekir. Şartlı ikamet statüsü kaldırıldığında, tam mukim statüs tanınır ve kalıcı bir Yeşil Kart çıkarılır.

 1. I-526 dilekçem Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri tarafından onaylanırsa, Konsolosluk başvurusu ve Mülakatın amacı nedir ve “Yeşil kartım” ı ne kadar sürede alabilirim?

I-526 Dilekçesinin onaylanması üzerine:

(A) ABD dışında ikamet ediyorsanız, ülkenizdeki ABD Konsolosluğunda vize görüşmesi için gerekli belgeleri hazırlamanız için beklemeniz gerekir. Bu prosedürün amacı, koşullu daimi ikamet vizesi verilmeden önce yatırımcının ve ailesinin tıbbi, polis, güvenlik ve göçmenlik tarihi kontrollerine tabi tutulmasını sağlamaktır. Mülakatta, konsolosluk görevlisi, yatırımcının göçmen yatırımının niteliğini özetlemesi de dahil olmak üzere I-526 başvurusunda bulunan sorunları ve bilgileri size sorabilir.

(B) Amerika Birleşik Devletleri’ndeyseniz, durum düzeltmek için I-485 numaralı dosyayı ve destekleyici belgeler ile başvuruda bulunabilirsiniz; başvuru, Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerinin ilgili makamına yapılabilir.

 1. Daha önce Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri tarafından L-1, E-2, B veya diğer vizeler için reddedildi veya feshedildiysem başvuruda bulunabilir miyim?

Geçmişteki red nedenleri, göçmenlik dolandırıcılığı veya kabul edilmezlik veya çıkarılabilirlik gerekçeleri ile ilgili olmadığı sürece başvuranı diskalifiye etmez. Tüm ceza, tıbbi veya ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri ile yaşanmış sorunlarının, başvuru öncesinde, sınırlı ortak ve hukuk müşavirlerine açıklanması çok önemlidir.

 1. Dilekçe onayından sonra, aile üyeleri ile farklı ülkelerde görüşme yapabilir mi?

Aile üyeleri farklı ülkelerde mülakat yapabilirler. Kendi ülkeniz, ailenin mevcut bağları bulunduğu standart mülakat merkezidir. Ailenin bir üyesi, genellikle ABD’de okula devam eden bir öğrenci gibi başka bir ülkede bulunuyorsa; Öğrenci, kendi ülkesine dönmek zorunda değildir ve Birleşik Devletler’deki durumu Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerinin bölge ofisinde ayarlanabilir.

 1. Daimi ikamet iznini kim alır (“yeşil kart”)?

Eşi ve evli olmayan 21 yaşın altındaki çocuklar. Evlat edinilen çocukların aileye dahil olması mümkündür. Onaylandıktan sonra Şartlı Yeşil Kartı posta yoluyla alacaksınız.

 1. Sağlıklımı olmalıyım?

Evet, Şartlı bir EB-5 Vizesi verilmeden önce bir sağlıkl raporu almalı ve bunu Amerika Konsolosluk yetkilililerine vermelisiniz.

 1. Daha önce iş deneyimim veya belli bir eğitimim olması gerekiyor mu?

Hayır, daha önce herhangi bir iş tecrübesine ya da asgari eğitim seviyesine sahip olmanız gerekmez. Tek şart, Bölgesel Merkezin talep ettiği yatırım sermayesine sahip olduğunuz ve fonların kaynağının ve yolunun yasal olduğunu kanıtlanmasıdır.

 1. ABD’de daimi ikamet etmek için İngilizce konuşmam gerekiyor mu?

Hayır, bu bir zorunluluk değildir.

İLAVE BİLGİLER İÇİN LİNKLER:

Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri & Genel:

 

EB-5 Süreci & Bölgesel Merkezler: