Amerika’da Geçici ve Daimi Yeşil Kart Edinme Aşamaları:

 1. Yatırım yapmak isteyen EB-5 yatırımcıları, önce bizimle iletişime geçerek kayıt yaptırmalı ve belirli şartlar altında “akredite bir yatırımcı” olarak nitelendirilmeleri gerekebilir (aşağıdaki tanıma bakınız).
 2. İletişim bilgilerinizi aldığımızda bilgilerinizi gözden geçireceğiz ve akredite edilmiş bir yatırımcı olmanıza gerek yoksa, mevcut projemiz için size teklif belgeleri göndereceğiz.
 3. Akredite bir yatırımcı olmanız gerekiyorsa, sizinle iletişime geçip “akredite edilmiş bir yatırımcı” olup olmadığınızı gösteren belgeleri doldurup bize göndermeniz için daha fazla belge göndereceğiz. Bilahare, tekrar sizinle iletişime geçeceğiz ve size mevcut projemiz için teklif belgeleri göndereceğiz.
 4. Bir “akredite edilmiş yatırımcı”, 1933 tarihli Amerika Birleşik Devletler Menkul Kıymetler Yasasına (US Securities Act of 1933) göre; şahsi olarak ya da eşi ile ortak net varlık değeri 1 milyon doları aşan (yaşadıkları gayrı menkullerinin değeri hariç) bir kişi yada son iki yılın her birinde yıllık geliri 200.000 dolar veya aynı dönem için eşi ile ortak geliri 300.000 doları aşan yada içinde bulunan cari yıl için aynı gelir düzeyinin beklentisi olan şahıslar olarak tanımlanmaktadır.
 5. Become American Investor aracılığı ile yatırım yapmaya karar verirseniz, Üyelik Sözleşmesi ve Güvenlik Hesabı Anlaşması’nı içeren Yatırım Belgelerini doldurmanız ve imzalamanız gerekir ve bunlar size sunulan belgelerde yer almaktadır.
 6. Müteakiben, yatırımınızı finanse etmeniz gerekecektir. Üyelik Sözleşmesi uyarınca gereken 500.000 dolarlık yatırımın yanı sıra Yönetim Ücreti 45.000 ABD Doları (toplam 545.000 ABD Doları) olan toplam fonlar, Üyelik Sözleşmesindeki talimatlara uygun olarak Become American Investor tarafından açılan Güvenlik hesabına gönderilmelidir. Güvenlik Hesabına para yatırıldıktan sonra, Üyelik Sözleşmesi ile Güvenlik Hesabı Anlaşması’nı düzgün bir şekilde tamamlayarak imzalayacağız ve her iki belgeyi de size iade edeceğiz.
 7. Göçmenlik İşlerinin takibi için Avukatınızı seçeceksiniz. Önerilen avukatların bir listesine size sunacağız, ancak kendi avukatlarınızı seçmekte özgürsünüz. Göçmenlik Süreciniz boyunca Avukatınıza safha safha ödeme yapmak için düzenlemeler yapmalısınız. Göçmenlik Avukatınızı seçtikten sonra avukatın Geçici (koşullu) Yeşil Kartı almaya yönelik ilk adım olan I-526 Dilekçenizi vermesi için Yatırım Belgelerini avukatınıza teslim edeceğiz. Ekonomik çalışma Planı ve İş Planı da dahil olmak üzere, başvurunuzda gerekli olacak tüm dokümanlarını tedarik edeceğiz.
 8. Daha sonra I-526 Dilekçesi Amerika Vatandaşlık ve Göçmenlik Dairesi tarafından karara bağlanacak. Onay süreci normalde 4 aydan fazladır ve uygulamanızın karmaşıklığına ve Vatandaşlık ve Göçmenlik Dairesi ‘nin işlem süresine bağlı olarak bir yıldan fazla da olabilir. Dilekçe onaylandıktan sonra, yabancı yatırımcılar daha sonra kendi ülkelerindeki Amerikan Büyük Elçiliğinden veya konsolosluğundan bir randevu talep ederler. Amerika’da yaşayan göçmen yatırımcılar ise durumlarını yasal olarak devam ettirmek için I-485 dilekçesini verirler. Onayı müteakip; Güvenli Hesapta bulunan tüm kaynaklar yatırımcıya tahsis edilir, Projeye yaptığınız yatırım yapılır ve iki yıllık Geçici (koşullu) Yeşil Kartınızı alırsınız. I-526 Başvurunuz reddedilirse, Temyiz aşamasını müteakip, temyiz olumsuz sonuçlanırsa anılan karar Yatırımcının kontrolü dışındaysa yatırım ve idari masraflar için yaptığınız ödemeler iade edilir.
 9. Bazı durumlarda, I-526 Dilekçesi’nin onayından önce Özel Güvenlik Hesabında ki para kullanılmaktadır. Bu durumda, I-526 Dilekçesi, temyiz başvurularından sonra ve yukarıda belirtilen koşullara tabi olmaksızın reddedilirse, reddedilen dilekçenin yerini alması için Bölgesel Merkez tarafından yeni bir EB-5 yatırımcısı aranacaktır. Proje için geçerli belgeler, geri ödeme kriterlerini belirlemek için incelenmelidir.
 10. Geçici (koşullu) vize alındıktan sonra, ana başvuru sahibi ve uygun aile üyeleri 180 gün içinde Amerika’ya giriş yapmalıdır. İki yıllık şartlı dönem, Şartlı Vize verildiğinde başlar.
 11. Göç sürecinin son adımı, şartları kaldırmak ve kalıcı ve koşulsuz yeşil kart statüsü almak için I-829 Dilekçesinin verilmesidir. I-829 Dilekçesi, iki yıllık koşullu yeşil kartın sona erme tarihinden önceki üç ay içinde verilmelidir.
 12. Vatandaşlık ve Göçmenlik Dairesi ‘nin onaylaması üzerine, koşullu yeşil kartları olan göçmen yatırımcı ve ailesi kalıcı yeşil kartlarını alacaklardır.