Amerika Göçmen Yatırımcı Programı (EB-5 Programı), Göçmenlik Dairesince belirtilen göçmenlik şartlarını yerine getiren kalifiye yabancı yatırımcılara, eşlerine ve 21 yaşından daha küçük çocuklarına şartlı oturma izni sağlayarak Amerika’ya yatırımcı çekmek ve Amerikan vatandaşlarına iş imkanı yaratmak üzere tasarlanmıştır. Eğer yapılan yatırım, belirlenen zaman çerçevesinde gerekli iş imkanlarını yaratırsa EB5 yatırımcısı / başvuru sahibi ve ailesi Sürekli Vize alabilir.

EB-5 yatırımcısı / başvuru sahibi, sadece yatırımın yapıldığı yerde değil, Amerika’da istediği her yerde yaşayabilir.

EB-5 programı Amerika Vatandaşlık ve Göçmenlik Servisi (USCIS) tarafından yürütülmektedir. Bölgesel Merkezler (Regional Centers) bu program çerçevesinde imalat, alternatif enerji, eğlence, restoran, sağlık veya diğer alanlarda iş olanakları yaratan herhangi bir yatırımı önermektedir. Bölgesel Merkezler, birbirine komşu (sınırdaş) olduğu sürece bir veya daha fazla eyalette herhangi bir sayıda ilçeyi kapsayabilir.

Vize almak isteyen potansiyel bir EB-5 yatırımcısı / başvuru sahibi, Amerka’da ikamet etmeyi kabul etmeli ve Bölgesel Merkezler’in onayladığı ilçeler ve yatırım alanları içerisinde 1 milyon Dolar yatırım yapmalıdır. Sınırlı kırsal alanlarda veya Ulusal İşsizlik Ortalamasının (TEA’ların) % 150’sine eşit veya daha fazla olan işsizlikle mücadele kapsamında Hedeflenen Ekonomik Alanlar (Targeted Economic Areas) olarak Eyaletler tarafından tespit edilen ve USCIS tarafından onaylanan ilçelerdeki alanlarda 500.000 dolarlık bir yatırım yapılması yeterli olacaktır.

Her bir EB-5 yatırımı, Bölgesel Merkez tarafından tahsil edilen İdari Ücret (Administrative Fee) ile birlikte Şartlı Vize onaylanıncaya kadar Özel Güvenlik Hesabında (US Escrow Account) emanete kaydedilir. Vize talebi USCIS tarafından reddedilirse, itiraz müracatı sonrasında da kararda değişiklik olmaz ve red kararı Yatırımcının kontrolü dışındaki koşullara dayanıyorsa yapılan yatırım idare ücret ile birlikte EB5 yatırımcısına iade edilir.

Bazı durumlarda, I-526 Dilekçesi’nin onayından önce Özel Güvenlik Hesabında ki para kullanılmaktadır. Bu durumda, I-526 Dilekçesi, temyiz başvurularından sonra ve yukarıda belirtilen koşullara tabi olmaksızın reddedilirse, reddedilen Dilekçenin yerini alması için Bölgesel Merkez tarafından yeni bir EB-5 yatırımcısı aranacaktır. Projeye ait belgeler, geri ödeme kriterlerini daha iyi anlamak için incelenmelidir.

EB-5 yatırımcısı / başvuru sahibi, kendi göçmen avukatını kullanabilir ve ayrıca avukatlık ücretini ödeyerek (Bölgesel Merkez, en az iki avukatı tavsiye eder) Şartlı Vize başvurusunda bulunur. I 526 başvurusuna onay verildiğinde, yapılan yatırım Özel Güvenlik Hesabın’dan Yatırım Aracına havale edilir ve İdari Ücret ise Become American Investor Firması için serbest bırakılır. Mevcut Prosedürlere göre; bir Yatırımcı için ilk Vize, Amerika Vatandaşlık ve Göçmenlik Dairesi (USCIS) tarafından onay süreci 4 ay, bazen ise bir yıldan fazla sürmektedir.

Bölgesel Merkez, her bir proje için Sınırlı Ortaklıklar kurar. EB-5 yatırımcıları sınırlı ortaklar ve Bölgesel Merkez ise genel ortaktır. Bölgesel Merkez programında şimdiye kadar ki projeler büyük ölçüde İnşaat projeleri olmuştur, ancak yatırımcı başına 10 yeni iş olanağı yaratacak olan imalat, eğlence ya da herhangi bir proje yalnızca yatırımcı tercihine bağlı olarak geçerli olacaktır. Bölgesel Merkez tarafından yatırımlar ve iş olanağı yaratılması  hususu takip edilecek ve  Amerika  Vatandaşlık ve Göçmenlik Dairesi ‘ne düzenli olarak faaliyet raporları verilecektir.

Yatırım yapılan İş Projesi, yatırımcı başına 10 Amerikan vatandaşına iş imkanı yaratmalıdır. Her bir yatırım fırsatı için bir çalışma (iş planı ve ekonomik analiz) yapılır. Söz konusu çalışma, iş olanağı sayısı, yer, inşaat maliyetleri vb. dahil olmak üzere yatırımın tüm ayrıntılarını içermektedir. Yatırım için gerekli ekonomik analiz ile iş planı, EB5 yatırımcının Şartlı Vize başvurusu (I-526 Dilekçesi) ile sunulmaktadır